Weekend protestów we Francji

Autor: |
Mała panorama

W ostatnich dniach we francuskich górach kilka tysięcy pracowników szeroko pojętej branży narciarskiej protestowało przeciwko decyzji władz o zamknięciu wyciągów narciarskich w okresie świątecznym.

Żądania są jasne. Zezwolenie na eksploatację terenów narciarskich w okresie świąt Bożego Narodzenia lub przynajmniej wstrzymanie ostatecznej decyzji, do pojawienie się nowych danych dotyczących poziomu zakażeń. Na tym etapie podmioty gospodarcze uważają ten środek (zamknięcie wyciągów) za "niezrozumiały w świetle rozwoju epidemii". 

Przedstawiciele ośrodków narciarskich złożyli: „référé liberté” *. Wzywają sąd do anulowania decyzji rządu o zamknięciu wyciągów w okresie świątecznym, powołują się na podstawową swobodę, jaką jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Odpowiedź sądu spodziewana jest dziś.

* W pilnych przypadkach można skorzystać z référé liberté  (w wolnym tłumaczeniu: wolnościowego streszczenia), jeżeli decyzja administracyjna poważnie i wyraźnie narusza podstawową wolność (wolność zgromadzeń, wolność słowa, prawa własności itp.). Wniosek musi być skierowany  do sądu administracyjnego. Pomoc prawnika nie jest konieczna. Sędzia musi się wypowiedzieć w ciągu 48 godzin. Decyzję sędziego można zaskarżyć przed Radą Państwa.